ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ:

  • Ο ενοικιαστής πρέπει να είναι κάτοχος ανάλογης ελληνικής άδειας οδήγησης ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  με ημερομηνία έκδοσης όχι μικρότερη του (1) ενός έτους. Έγκυρη Διεθνής Άδεια Οδήγησης απαιτείται για χώρες εκτός της Ε.Ε. συνοδευόμενη με την εθνική άδεια οδήγησης. Ο ενοικιαστής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του για scooter και το 23ο έτος για αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν ενοικιάζονται παραπάνω από ένα (1) όχημα με μία άδεια οδήγησης.
  • Η διάρκεια ενοικιάσεως και το τίμημα συμφωνούνται πριν την παραλαβή του οχήματος. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος πριν την συμφωνημένη διάρκεια ο ενοικιαστής δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
  • Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι 1 ήμερα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα και μέχρι των 3ων ωρών ο ενοικιαστής επιβαρύνετε με το 1/5 της ημερήσιας τιμής, πέραν των τριών (3) ωρών επιβαρύνεται με μια επιπλέον ημέρα.
  • Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνετε τις ώρες λειτουργίας του γραφείου ή εκτός αυτού με την σύμφωνη γνώμη του Venetia Rentals.
  • Ασφάλεια: Τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι καλυμμένα με Ασφάλεια προς τρίτους (απλή ασφάλιση).
  • Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του ενοικιαστή,η ασφάλεια καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο άλλο όχημα ενώ οι υλικές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα αποζημιώνονται από τον ενοικιαστή.
  • Η ασφάλεια του οχήματος καλύπτει σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα τρίτων, οι ζημιές αποζημιώνονται από εκείνον που τις προκάλεσε αφού φυσικά μας γίνουν γνωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του.

Ο ενοικιαστής:

1. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το όχημα στην ίδια κατάσταση με τα ελαστικά και τον εξοπλισμό που είχε κατά την ημέρα της συμφωνίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης των ελαστικών, πρέπει να σταματάει αμέσως το όχημα και να ειδοποιεί το Venetia Rentals.

2. Οφείλει να ακολουθεί τον Κ.Ο.Κ. να μην χρησιμοποιεί το όχημα σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, σε σκληρά εδάφη, αμμουδιές και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που μπορεί να πάθει ζημιά ή απαγορεύεται από τις αρχές. Κανένας άλλος δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιεί το όχημα εκτός του ενοικιαστού ο οποίος απαγορεύεται να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών.

3. Οφείλει να γνωρίζει ότι το scooter είναι για μέχρι (2) δύο άτομα και για μέχρι (5) πέντε άτομα το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ενοικιαστής να μεταφέρει παραπάνω άτομα του αφαιρείται το όχημα παρουσία της αστυνομικής αρχής και του επιβάλετε πρόστιμο 200€ για το scooter και 600€ για το αυτοκίνητο από το Venetia Rentals.

4. Οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος εξαιτίας του,σε οποιαδήποτε μορφή βανδαλισμού ή κλοπής εξαρτημάτων να πληρώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα καθώς και τις ημεραργίες του. Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος θεωρείται υπεύθυνος και πρέπει να το αποζημιώσει πλήρως στο Venetia Rentals.

5. Ευθύνεται για κάθε πρόστιμο ή ποινή από τροχαία παράβαση η αφαίρεση πινακίδων του οχήματος. Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων υποχρεούται να καταβάλει το ποσό για τυχόν ημεραργίες του οχήματος ή να καταβάλλει το τριπλάσιο ή όποιο άλλο ποσό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την άμεση παραλαβή των πινακίδων.

6. Οφείλει να κλειδώνει το όχημα πάντα. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής των κλειδιών του οχήματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο για το κόστος της αντικατάστασής τους (κλειδιά-κλειδαριά).

7. Οφείλει να επιστέφει το όχημα με το αναγραφόμενο στο ενοικιαστήριο ποσοστό καυσίμων. Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του αναγραφομένου οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σε αυτό, σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ.