Τιμές

Όχημα Χαμηλή Περίοδος Μεσαία Περίοδος Υψηλή Περίοδος

01/01 – 30/06
16/09 – 31/12

01/07 – 20/07
01/09 – 15/09

21/07 – 31/08 
Kia Rio Inmotion

1-2 ημέρες

33€ / ημέρα

3-4 ημέρες

31€ / ημέρα

5-6 ημέρες

29€ / ημέρα

7+ ημέρες

27€ / ημέρα

1-2 ημέρες

38€ / ημέρα

3-4 ημέρες

36€ / ημέρα

5-6 ημέρες

34€ / ημέρα

7+ ημέρες

32€ / ημέρα

1-2 ημέρες

50€ / ημέρα

3-4 ημέρες

48€ / ημέρα

5-6 ημέρες

46€ / ημέρα

7+ ημέρες

44€ / ημέρα

Hyundai i10

1-2 ημέρες

28€ / ημέρα

3-4 ημέρες

26€ / ημέρα

5-6 ημέρες

24€ / ημέρα

7+ ημέρες

22€ / ημέρα

1-2 ημέρες

33€ / ημέρα

3-4 ημέρες

31€ / ημέρα

5-6 ημέρες

29€ / ημέρα

7+ ημέρες

27€ / ημέρα

1-2 ημέρες

45€ / ημέρα

3-4 ημέρες

43€ / ημέρα

5-6 ημέρες

41€ / ημέρα

7+ ημέρες

39€ / ημέρα

Kymco Agility City

1-2 ημέρες

17€ / ημέρα

3-4 ημέρες

16€ / ημέρα

5-6 ημέρες

15€ / ημέρα

7+ ημέρες

14€ / ημέρα

1-2 ημέρες

20€ / ημέρα

3-4 ημέρες

19€ / ημέρα

5-6 ημέρες

18€ / ημέρα

7+ ημέρες

17€ / ημέρα

1-2 ημέρες

26€ / ημέρα

3-4 ημέρες

25€ / ημέρα

5-6 ημέρες

24€ / ημέρα

7+ ημέρες

23€ / ημέρα

Οι τιμές είναι σε € (euro) και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other